Reload
FL1200 2018
Starttidspunkt: fredag 9. mars 19:00
Siste oppdatering: 18. mars 2018
15. april 17:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Espen Sønvisen Bech Alta Sluttplassering: 13

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 13h 48min 10/3 09:18 10/3 09:26 8min 14 / 14
2 Jergul 10h 58min 10/3 20:24 11/3 02:24 6h 00min 14 / 14
3 Levajok 12h 29min 11/3 14:53 11/3 21:25 6h 32min 14 / 14
4 Tana 9h 10min 12/3 06:35 12/3 23:34 16h 59min 14 / 14
5 Neiden 8h 59min 13/3 08:33 13/3 13:36 5h 03min 14 / 12
6 Øvre Pasvik 6h 58min 13/3 20:34 14/3 01:27 4h 53min 12 / 11
7 Kirkenes 7h 07min 14/3 08:34 14/3 14:58 6h 24min 11 / 10
8 Neiden 6h 44min 14/3 21:42 15/3 06:44 9h 02min 10 / 9
9 Varangerbotn 7h 02min 15/3 13:46 15/3 19:16 5h 30min 9 / 9
10 Levajok 15h 09min 16/3 10:25 16/3 16:15 5h 50min 9 / 9
11 Karasjok 7h 34min 16/3 23:49 17/3 06:10 6h 21min 9 / 9
12 Jotka 7h 44min 17/3 13:54 17/3 13:58 4min 9 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 9/3 19:30 10/3 09:18 13h 48min 14 16 / 32
2 Kautokeino - Jergul 10/3 09:26 10/3 20:24 10h 58min 14 7 / 18
3 Jergul - Levajok 11/3 02:24 11/3 14:53 12h 29min 14 21 / 19
4 Levajok - Tana 11/3 21:25 12/3 06:35 9h 10min 14 22 / 21
5 Tana - Neiden 12/3 23:34 13/3 08:33 8h 59min 14 24 / 23
6 Neiden - Øvre Pasvik 13/3 13:36 13/3 20:34 6h 58min 12 16 / 13
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 01:27 14/3 08:34 7h 07min 11 12 / 13
8 Kirkenes - Neiden 14/3 14:58 14/3 21:42 6h 44min 10 13 / 13
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 06:44 15/3 13:46 7h 02min 9 14 / 14
10 Varangerbotn - Levajok 15/3 19:16 16/3 10:25 15h 09min 9 14 / 14
11 Levajok - Karasjok 16/3 16:15 16/3 23:49 7h 34min 9 12 / 13
12 Karasjok - Jotka 17/3 06:10 17/3 13:54 7h 44min 9 13 / 13
13 Jotka - Alta 17/3 13:58 17/3 18:15 4h 17min 8 13 / 13