Reload
FL1200 2018
Starttidspunkt: fredag 9. mars 19:00
Siste oppdatering: 18. mars 2018
23. mai 18:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Sven-Erik Gullbekk Bergvang i Asker Sluttplassering: 9

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 12h 33min 10/3 07:57 10/3 12:06 4h 09min 14 / 14
2 Jergul 9h 29min 10/3 21:35 11/3 04:08 6h 33min 14 / 14
3 Levajok 11h 48min 11/3 15:56 11/3 21:20 5h 24min 14 / 13
4 Tana 8h 53min 12/3 06:13 12/3 23:07 16h 54min 13 / 12
5 Neiden 8h 56min 13/3 08:03 13/3 13:14 5h 11min 12 / 12
6 Øvre Pasvik 7h 23min 13/3 20:37 14/3 01:27 4h 50min 12 / 12
7 Kirkenes 7h 28min 14/3 08:55 14/3 15:23 6h 28min 12 / 11
8 Neiden 7h 05min 14/3 22:28 15/3 06:47 8h 19min 11 / 11
9 Varangerbotn 7h 00min 15/3 13:47 15/3 19:06 5h 19min 11 / 11
10 Levajok 15h 17min 16/3 10:23 16/3 16:14 5h 51min 11 / 10
11 Karasjok 7h 32min 16/3 23:46 17/3 03:58 4h 12min 10 / 10
12 Jotka 8h 03min 17/3 12:01 17/3 12:06 5min 10 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 9/3 19:24 10/3 07:57 12h 33min 14 13 / 19
2 Kautokeino - Jergul 10/3 12:06 10/3 21:35 9h 29min 14 21 / 28
3 Jergul - Levajok 11/3 04:08 11/3 15:56 11h 48min 14 29 / 26
4 Levajok - Tana 11/3 21:20 12/3 06:13 8h 53min 13 21 / 20
5 Tana - Neiden 12/3 23:07 13/3 08:03 8h 56min 12 23 / 22
6 Neiden - Øvre Pasvik 13/3 13:14 13/3 20:37 7h 23min 12 13 / 14
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 01:27 14/3 08:55 7h 28min 12 12 / 15
8 Kirkenes - Neiden 14/3 15:23 14/3 22:28 7h 05min 11 14 / 14
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 06:47 15/3 13:47 7h 00min 11 15 / 15
10 Varangerbotn - Levajok 15/3 19:06 16/3 10:23 15h 17min 11 12 / 12
11 Levajok - Karasjok 16/3 16:14 16/3 23:46 7h 32min 10 11 / 12
12 Karasjok - Jotka 17/3 03:58 17/3 12:01 8h 03min 10 10 / 10
13 Jotka - Alta 17/3 12:06 17/3 16:11 4h 05min 10 10 / 9