Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
23. juni 16:14
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
26. Bernd Helmich Alta

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 11h 43min 7/3 07:33 7/3 12:33 5h 00min 14 / 14
2 Jergul 7h 33min 7/3 20:06 8/3 01:52 5h 46min 14 / 14
3 Levajok 10h 59min 8/3 12:51 8/3 17:58 5h 07min 14 / 13
4 Tana 8h 31min 9/3 02:29 9/3 18:45 16h 16min 13 / 13
5 Neiden 7h 57min 10/3 02:42 10/3 08:14 5h 32min 13 / 13
6 Kirkenes 5h 32min 10/3 13:46 10/3 19:21 5h 35min 13 / 11
7 Øvre Pasvik 6h 55min 11/3 02:16 11/3 07:14 4h 58min 11 / 10
8 Neiden 6h 30min 11/3 13:44 11/3 19:32 5h 48min 10 / 9
9 Varangerbotn 6h 49min 12/3 02:21 12/3 08:15 5h 54min 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 6/3 19:50 7/3 07:33 11h 43min 14 26 / 11
2 Kautokeino - Jergul 7/3 12:33 7/3 20:06 7h 33min 14 21 / 12
3 Jergul - Levajok 8/3 01:52 8/3 12:51 10h 59min 14 14 / 12
4 Levajok - Tana 8/3 17:58 9/3 02:29 8h 31min 13 16 / 11
5 Tana - Neiden 9/3 18:45 10/3 02:42 7h 57min 13 10 / 10
6 Neiden - Kirkenes 10/3 08:14 10/3 13:46 5h 32min 13 12 / 11
7 Kirkenes - Øvre Pasvik 10/3 19:21 11/3 02:16 6h 55min 11 10 / 10
8 Øvre Pasvik - Neiden 11/3 07:14 11/3 13:44 6h 30min 10 10 / 10
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 19:32 12/3 02:21 6h 49min 9 11 / 10
10 Varangerbotn - Levajok 12/3 08:15   0 9 11 /