Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
28. februar 03:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Erika Zopf Rovaniemi

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 13h 35min 9/3 08:39 9/3 14:04 5h 25min 14 / 14
2 Jergul 12h 13min 10/3 02:17 10/3 02:28 11min 14 / 14
3 Levajok 12h 51min 10/3 15:19 10/3 20:59 5h 40min 14 / 13
4 Tana 11h 31min 11/3 08:30 12/3 07:55 23h 25min 13 / 12
5 Neiden 7h 56min 12/3 15:51 12/3 21:03 5h 12min 12 / 12
6 Øvre Pasvik 6h 29min 13/3 03:32 13/3 08:20 4h 48min 12 / 12
7 Kirkenes 6h 20min 13/3 14:40 13/3 19:48 5h 08min 12 / 12
8 Neiden 6h 10min 14/3 01:58 14/3 07:50 5h 52min 12 / 12
9 Varangerbotn 6h 45min 14/3 14:35 14/3 19:49 5h 14min 12 / 11
10 Levajok 15h 21min 15/3 11:10 15/3 16:44 5h 34min 11 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 8/3 19:04 9/3 08:39 13h 35min 14 3 / 23
2 Kautokeino - Jergul 9/3 14:04 10/3 02:17 12h 13min 14 27 / 28
3 Jergul - Levajok 10/3 02:28 10/3 15:19 12h 51min 14 19 / 19
4 Levajok - Tana 10/3 20:59 11/3 08:30 11h 31min 13 19 / 22
5 Tana - Neiden 12/3 07:55 12/3 15:51 7h 56min 12 25 / 25
6 Neiden - Øvre Pasvik 12/3 21:03 13/3 03:32 6h 29min 12 23 / 23
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 13/3 08:20 13/3 14:40 6h 20min 12 23 / 23
8 Kirkenes - Neiden 13/3 19:48 14/3 01:58 6h 10min 12 22 / 22
9 Neiden - Varangerbotn 14/3 07:50 14/3 14:35 6h 45min 12 22 / 20
10 Varangerbotn - Levajok 14/3 19:49 15/3 11:10 15h 21min 11 20 / 17
11 Levajok - Karasjok 15/3 16:44   0 10 17 /