Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
12. juli 16:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Torkil Hansen Tromsø Sluttplassering: 10

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 12h 41min 9/3 08:05 9/3 08:13 8min 14 / 14
2 Jergul 12h 12min 9/3 20:25 10/3 01:57 5h 32min 14 / 14
3 Levajok 12h 38min 10/3 14:35 10/3 14:59 24min 14 / 13
4 Tana 12h 36min 11/3 03:35 11/3 20:13 16h 38min 13 / 12
5 Neiden 7h 55min 12/3 04:08 12/3 09:57 5h 49min 12 / 11
6 Øvre Pasvik 7h 11min 12/3 17:08 12/3 21:46 4h 38min 11 / 11
7 Kirkenes 7h 17min 13/3 05:03 13/3 11:35 6h 32min 11 / 10
8 Neiden 6h 29min 13/3 18:04 13/3 23:58 5h 54min 10 / 10
9 Varangerbotn 7h 14min 14/3 07:12 14/3 14:03 6h 51min 10 / 8
10 Levajok 13h 56min 15/3 03:59 15/3 09:40 5h 41min 8 / 8
11 Karasjok 8h 16min 15/3 17:56 15/3 23:15 5h 19min 8 / 7
12 Jotka 9h 17min 16/3 08:32 16/3 08:32 0 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 8/3 19:24 9/3 08:05 12h 41min 14 13 / 17
2 Kautokeino - Jergul 9/3 08:13 9/3 20:25 12h 12min 14 2 / 15
3 Jergul - Levajok 10/3 01:57 10/3 14:35 12h 38min 14 15 / 16
4 Levajok - Tana 10/3 14:59 11/3 03:35 12h 36min 13 6 / 15
5 Tana - Neiden 11/3 20:13 12/3 04:08 7h 55min 12 16 / 14
6 Neiden - Øvre Pasvik 12/3 09:57 12/3 17:08 7h 11min 11 13 / 15
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 12/3 21:46 13/3 05:03 7h 17min 11 14 / 16
8 Kirkenes - Neiden 13/3 11:35 13/3 18:04 6h 29min 10 15 / 17
9 Neiden - Varangerbotn 13/3 23:58 14/3 07:12 7h 14min 10 16 / 14
10 Varangerbotn - Levajok 14/3 14:03 15/3 03:59 13h 56min 8 13 / 13
11 Levajok - Karasjok 15/3 09:40 15/3 17:56 8h 16min 8 12 / 12
12 Karasjok - Jotka 15/3 23:15 16/3 08:32 9h 17min 7 11 / 11
13 Jotka - Alta 16/3 08:32 16/3 12:44 4h 12min 7 10 / 10