Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
24. april 06:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Nina Wivesoll Vollen Elverum Sluttplassering: 9

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Kautokeino 13h 25min 9/3 08:53 9/3 09:07 14min 14 / 14
2 Jergul 11h 10min 9/3 20:17 10/3 01:56 5h 39min 14 / 12
3 Levajok 12h 07min 10/3 14:03 10/3 19:19 5h 16min 12 / 11
4 Tana 7h 39min 11/3 02:58 11/3 22:20 19h 22min 11 / 11
5 Neiden 7h 26min 12/3 05:46 12/3 10:58 5h 12min 11 / 11
6 Øvre Pasvik 6h 33min 12/3 17:31 12/3 22:08 4h 37min 11 / 10
7 Kirkenes 6h 28min 13/3 04:36 13/3 10:25 5h 49min 10 / 10
8 Neiden 6h 06min 13/3 16:31 13/3 22:32 6h 01min 10 / 9
9 Varangerbotn 7h 03min 14/3 05:35 14/3 15:19 9h 44min 9 / 8
10 Levajok 13h 00min 15/3 04:19 15/3 09:22 5h 03min 8 / 8
11 Karasjok 7h 03min 15/3 16:25 15/3 21:24 4h 59min 8 / 8
12 Jotka 8h 09min 16/3 05:33 16/3 05:35 2min 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Kautokeino 8/3 19:28 9/3 08:53 13h 25min 14 15 / 24
2 Kautokeino - Jergul 9/3 09:07 9/3 20:17 11h 10min 14 7 / 13
3 Jergul - Levajok 10/3 01:56 10/3 14:03 12h 07min 12 14 / 13
4 Levajok - Tana 10/3 19:19 11/3 02:58 7h 39min 11 15 / 13
5 Tana - Neiden 11/3 22:20 12/3 05:46 7h 26min 11 21 / 18
6 Neiden - Øvre Pasvik 12/3 10:58 12/3 17:31 6h 33min 11 18 / 17
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 12/3 22:08 13/3 04:36 6h 28min 10 17 / 15
8 Kirkenes - Neiden 13/3 10:25 13/3 16:31 6h 06min 10 13 / 13
9 Neiden - Varangerbotn 13/3 22:32 14/3 05:35 7h 03min 9 13 / 13
10 Varangerbotn - Levajok 14/3 15:19 15/3 04:19 13h 00min 8 17 / 14
11 Levajok - Karasjok 15/3 09:22 15/3 16:25 7h 03min 8 11 / 11
12 Karasjok - Jotka 15/3 21:24 16/3 05:33 8h 09min 8 10 / 10
13 Jotka - Alta 16/3 05:35 16/3 09:40 4h 05min 8 9 / 9