Finnmarksløpet

Webshop

Slår alle rekorder - også på web

Skrevet av: Ann-Kristin Laeskogen
Dato: 13.03.2009 12:12

Finnmarksløpets hjemmeside har i år hatt en formidabel økning i antall treff. Torsdagen med innspurt og målgang for FL1000 km ga 7.843.818 treff. Tilsvarende for fjoråret ga 2.713.748 treff, det medfører en økning på 189%.

Totalt for løpets 6 første dager viser tallene 34.297.064 treff. Fjoråret ga 21.490.556 treff for hele perioden på 9 dager. Det innebærer en økning så langt på 59,6 %. Det er derved mulig å forstå hvorfor serverne periodevis har respondert noe tregere enn ønskelig for publikum.

Partnere