Finnmarksløpet

Webshop

Stort sett vært en solskinnstur!

Skrevet av: Erling Smemo
Foto: Hans-Petter Dalby
Dato: 12.03.2009 09:34

For at Finnmarksløpet skal kunne gjennomføres, kreves stor innsats fra frivillige. Det dreier seg om sjekkpunktarbeidere, starthjelpere, veterinærer, for å nevne noen. Magne Johansen (t.v. i bildet) leder teamet som kjører følgescootere. - I år har det stort sett har vært en solskinnstur, sier han.

Han forteller at planleggingen av kjøringen på Finnmarsksløpet starter allerede før jul, med sjekking av utstyr, og planlegging av rute. Optimalt sett starter de oppkjøring av løypa allerede i begynnelsen av februar. I år var det likevel nødvendig å vente helt til det siste i påvente av nok snø.

Følgescooterne kjører med to scootere i forkant av hundekjørerne, både på 500 og 1000 km. – Vi passer på at kjørerne følger de løypene vi har lagt opp, og korrigerer dersom de kjører feil. Dersom vær og føre forandrer seg underveis, må vi også forandre løypa, og dette gjøres fortløpende, i forkant av kjørerne, sier Magne Johansen, som er leder for scootergjengen som kaller seg «The Trail Breakers».

- I år har det har vært noe særlig store utfordringer, understreker johansen. – Men det har vært litt vanskelig å få løypestikkene til å stå i Tanaelva i år, siden det har vært så lite snø. Vi har vært nødt til å borre underveis for at ikke stikkene skal velte.

– Vi kjører foran de første spannene helt inn til mål i Alta sentrum, så ser du oss, er ikke lederne langt unna!

Partnere