Finnmarksløpet

Webshop

FNs Tusenårsmål

Skrevet av: Liz Palm
Dato: 11.03.2009 10:17

Alle hundespannene kommer i mål med FNs tusenårsmål i sledene. Fredskorpset er samarbeidspartner med Finnmarksløpets kulturprogram, og ønsker å løfte fram spesielt tusenårsmål nummer 8 - Utvikle et globalt partnerskap for utvikling.

På åpningen av Finnmarksløpet i Alta presenterte Jarl Munch, på vegne av Fredskorpset, tusenårsmålene. Alle FN-landene har forpliktet seg til å nå de åtte målene for å redusere fattigdom innen 2015. Fredskorpset tilrettelegger for utveksling mellom Norge og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og er selv et eksempel på tusenårsmål nummer 8.

Victor og Ndopu fra Zambia, jobber i Nordkapp som sykepleiere. Der skal de være i et år. De er begge fredskorpsdeltakere og presenterte Fredskorpset i Alta, Tana, Karasjok og Kirkenes, sammen med Tone og Lena, som har vært på utveksling i Zambia. Erfaringsutveksling og kulturutveksling bygger broer mellom folk og kulturer.  To av deltakerne fikk sitte på med hundesleder ut fra start i Alta.

Også SISA kultursenter i Alta, har i forbindelse med Finnmarksløpets kulturprogram, besøkt de ulike kommunene sammen med Fredskorpset, og presentert deler av sin kabaret. På sjekkpunkt i Tana fikk publikum møte dem på konsertscenen, til stor applaus.

Partnere