Finnmarksløpet

Webshop

FL 500: Helmich i mål

Skrevet av: Espen Warmbo
Foto: Espen Warmbo
Dato: 09.03.2009 21:07

Helmich i mål til syvende plass.

Bernd Helmich fra Tyskland kom i mål som nummer syv i 500-kilometersklassen. Han kunne si seg fornøyd med gjennomføringen av løpet, spesielt tatt i betraktning av at det er første gangen han deltar i Finnmarksløpet. I tillegg kjører han et ungt spann, der den eldste hunden er tre år. Helmlich kom i mål med kun fem hunder, men han syntes ikke dette var noe spesielt problem for farta, da de resterende fem hundene var i god form. Han kunne også si seg veldig godt fornøyd med rammen rundt Finnmarksløpet samt de trivelige folkene som står på for å gjøre løpet gjennomførbart.

Partnere