Finnmarksløpet

Webshop

GPS-posisjoner

Skrevet av: Erlend R. Strand
Dato: 12.03.2009 10:30

Mellom Karasjok og Jotka er det varierende grad av mobildekning. Dette medfører at GPS-oppdateringene blir heller tilfeldig og sporadisk. Dette vil bedre seg fra Jotka og inn. GPS-ene tar posisjon fra satelitt men melder dette videre via GSM. I utgangspunktet plir posisjonene sendt hvert kvarter. Uten dekning vil derimot ikke kunne sendes videre. Derfor er det viktig å sjekke tida når informasjonen er sendt, da dette kan variere.

Partnere