Finnmarksløpet

Webshop

Jevnt mot Jergul

Skrevet av: Mina Sveen
Foto: Erling Smemo
Dato: 08.03.2009 21:10

Basert på Edlands kjøretider fra 2007, kan det nå ta om lag 4 og en halv time til Wingren og Skjerve ankommer Jergul for obligatorisk seks timers hvile. De to har en differanse i gangtid til nå på bare åtte minutter.

Partnere