Finnmarksløpet

Webshop

GPS sendere

Skrevet av: Heidi Myrli /Maiken Bartholdsen
Dato: 08.03.2009 16:24

Følgende løpere har GPS-sendere

Her er kjørerne som er utstyrt med GPS-sendere.

50 Mil klassen:

1.Elisabeth Edland
3.Sebastian Plur Nilssen
4.Taisto Torneus
10.Ingvild Lakseide
11.John Øyvind Selmer
16.Vidar Løkeng
23.Aila Emilie Sarre
27.Arnt ola Skjerve

100 Mil klassen:

50.Kjell Brennodden
56.Stein Håvard Fjestad
63.Trond Ørslien
65.Tore Bergby
69.Sigrid Ekran
73.Inger-Marie Haaland
74.Harald Tunheim
76.Nina Skramstad
80.Roger Dahl

Nr.57.Erle Franzen har hatt Gps-sender men hun har brutt løpet.

Partnere