Finnmarksløpet

Webshop

Frantzen blir skrevet ut av sykehus i dag

Skrevet av: Kari Bjørkli Thomassen
Dato: 08.03.2009 14:16

Erle Frantzen blir, etter nærmere undersøkelser, utskrevet av Hammerfest sykehus i dag.

Det var kun noen få kilometer før sjekkpunkt Skoganvarre at kjører Øyvind Mortensen fant Erle Frantzen liggende ved siden av hundespannet sitt. Med litt hjelp av en forbipasserende familie på scooter fikk de fraktet Frantzen til sjekkpunkt og legehjelp. Løpslege Øystein Furnes antok at hun hadde pådratt seg en hjernerystelse, og for å være på den sikre siden sendte han henne til Hammerfest for CT-undersøkelse. Ved CT-undersøkelser leter man etter blødninger, noe som ikke var tilfelle hos Erle, opplyser sykepleier Anette Sievers-Dalby.

Frantzen er nå i fin form og skrives dermed ut i dag.

Partnere