Finnmarksløpet

Webshop

Skjerve først ut fra Levajok

Skrevet av: Mina Sveen
Dato: 08.03.2009 09:16

Mens resten av spannene til 500 km fortsatt ligger på halmen i Levajok, er Skjerve på sleden igjen. Det vil neppe drøye lenge før resten av teten gjør seg klar til å følge etter.

Det er tre spann som for øyeblikket ligger i tett rekkefølge, og kan antas å gå ut fra Levajok med kort mellomrom. Taisto Torneus som gikk først inn til sjekkpunktet, kan ventes å forlate Levajok snart, og Ronny Wingren vil neppe slippe taket i teten. Tetgruppen kan likevel ikke ta noe for gitt nå, med en rekke sultne kjørere i ryggen. Fra Levajok er det taktikk som gjelder, og for å kunne hevde seg i toppen må kjørerne ha tatt de rette valgene helt ned på detaljplan. Særlig er det balansen mellom hvile og arbeid for spannet som er viktig, og ikke minst må kjørerne finne tempoet. Med høy fart inn til Levajok, kan den foreløpige plasseringen bli høy, men det innebærer også risikoen for skader eller avtakende motivasjon hos spannet senere i løpet. Ronny Wingren har kjørt raskt inn mot Levajok, og har til gjengjeld tatt ut mer hvile enn Skjerve. Finnen kjører med små endringer det samme spannet som faren, Ole Wingren kjørte i fjor, og måtte bryte med etter en hard tur fra Levajok. Det blir derfor spennende å se om han klarer å fullføre løpet med dette spannet og om kjøreplanen vil ha endringer i forhold til hvordan faren la opp løpet med hundene i fjor.

Partnere