Finnmarksløpet

Webshop

Løpslegen er utenfor dekning

Skrevet av: Kari Bjørkli Thomassen
Dato: 08.03.2009 07:06

Mens de ligger på Levajok er løpslege Øystein Furnes uten dekning på mobiltelefonen.

Det opplyser Finnmarksløpets sykepleier, Anette Sievers-Dalby.

- Dersom noen ønsker å kontakte helsepersonell mens vi oppholder oss her på Levajok, må de ringe meg, opplyser hun.

Nummeret er 91695868.

Partnere