Finnmarksløpet

Webshop

Nattevakt i vegkanten

Skrevet av: Erlend R. Strand
Foto: Erling Smemo
Dato: 08.03.2009 02:11

-Frisk luft for den som har god tid. Frivillig arbeid under Finnmarksløpet innebærer varierte oppgaver.

Der løypa krysser riksveien er det bestandig folk som sørger for at kryssingen skal skje på en så sikker måte som mulig. Kristian Kristiansen (KK) og Stein Ivar Iversen (Ivers) passet på der kjørerne krysser veien på vei inn til Skoganvarre. Da må bilene vike mens hundekjørerne har forkjørsrett.

- Vi ble spurt av Martin Isaksen om vi kunne stille opp, forteller Kristiansen. Selv om det kan bli lenge imellom hver hundekjører går jobben greit, bedyrer de to. I forbifarten rekker de å veksle noen ord med kjørerne, selv om det som regel begrenser seg til et hastig "god tur" i forbifarten.

Mange av bilene kjører derimot for fort forbi kryssingen, selv om det er skiltet med kryssende hundespann og nedsatt fartsgrense. -En gang holdt det på å gå galt. Da var det en drosje som var nær ved å meie ned et hundespann, kan de fortelle.

Hvor lenge de skal passe på ikveld vet de ikke. -Vi begynte nå klokken 23:30 og skal stå til alle spannene har passert. Men vi har god tid, smiler Kristiansen.

Partnere