Finnmarksløpet

Webshop

Frantzen er sendt til Hammerfest

Skrevet av: Kari Bjørkli Thomassen
Foto: Erlend Strand
Dato: 07.03.2009 21:02

Erle Frantzen er etter et uhell i sporet sendt til Hammerfest sykehus.

Hun skal angiveliga ha slått hodet i en gjerdestolpe, og legen på sjekkpunktet i Skoganvarre har uttalt at hun trolig har fått en lett hjernerystelse. Nå vil hun få nærmere undersøkelse på Hammerfest sykehus.

Det er nå klart at hun avbryter sin deltakelse i konkurransen.

Partnere