Finnmarksløpet

Webshop

Noe som ikke stemmer?

Skrevet av: Heidi Myrli
Dato: 07.03.2009 21:06

Undrer du deg over at en kjører du følger, ligger lengre bak i løypa enn det du forventet, i følge det digitale GPS-kartet? Det er ikke sikkert at favoritten har sviktet.

Det kan nemlig oppstå tekniske problemer med GPS-senderne, eller det kan forekomme dårlig dekning i enkelte traseene langs løypa. Dette er imidlertid arrangørene forberedt på. De har et eget GPS-team ute som reiser fra sjekkpunkt til sjekkpunkt. Dette teamet sørger for at enhetene blir operative igjen. I år som i fjor, er det Pål Haugsnes og Bjørn Berntsen, populært kalt ”Team Hunk”, som har denne oppgaven.

Partnere