Finnmarksløpet

Webshop

Erle Frantzen har hatt et uhell

Skrevet av: Ann-Kristin Laeskogen
Foto: Heidi P. Myrli
Dato: 07.03.2009 20:23

Erle Frantzen har hatt et uhell på sporet. Handler og samboer Gorm Engen forteller at Erle har skallet i en gjerdestolpe langs sporet.

Omfanget av uhellet er ikke helt klarlagt.

Frantzen ble hentet av en person med hytte i nærheten og fraktet til sjekkpunkt Skoganvarre.  Hun blir nå undersøkt av lege.

Hundene hentes inn til sjekkpunktet nå.

Partnere