Finnmarksløpet

Webshop

Norge tidelt VM i 2011

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 01.03.2009 16:44

Det internasjonale Hundekjørerforbund IFSS har tildelt Norge VM2011. Hvem som blir teknisk arrangør avgjøres på Norges Hundekjørerforbunds ting i juni 2009. Dette skriver NHF i en pressemelding på www.sleddogsport.no

I pressemeldingen som er underskrevet presidenten i NHF, Karin Wiik, skrives det blant annet følgende:

Styret i Norges Hundekjørerforbund (NHF) har sendt en søknad til det internasjonale forbundet (IFSS) om å avholde VM2011. Søknaden er nå behandlet med positivt resultat.
NHFs styre mener Norge er en svært godt kvalifisert arrangør av et VM, og vi har dyktige og erfarne arrangørklubber som kan håndtere det tekniske rundt et slikt arrangement. Dette gir en unik mulighet for økt oppmerksomhet rundt hundekjøring som idrett.

Styret vedtok å sende søknaden til IFSS med forbehold om behandlingen av saken på Norges Hundekjørerforbunds ting i juni 2009. Dette er med bakgrunn i tingets vedtak i 2008 om at endelig beslutning vedrørende et VM2011 skulle fattes av tinget. Søknaden som ble sendt og som har blitt behandlet i IFSS, må ses på som styrets innstilling i saken ovenfor tinget 2009.
I forhold til diskusjonen rundt denne søknaden, er det så langt kun arrangør av langdistanse som det har vært knyttet ulike meninger til. Endelig beslutning tas av tinget.

Dette betyr at Finnmarksløpet vil jobbe for å fremme sitt kandidatur som teknisk arrangør av VM i langdistanse 2011. Vi håper på en diskusjon fram mot tinget i juni-09 blant alle som kjenner langdistanse hundekjøring i Norge, om hvem som er den beste kvalifiserte arrangøren til å avvikle langdistanse VM2011.

Partnere