Finnmarksløpet

Webshop

Nordatlas

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 24.02.2009 09:36

NordAtlas er et samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget. Portalen inneholder lokale data samt WMS - tjenester (Web Map Services) fra Norge Digitalt. Finnmarksløpets trase er lagt ut her.

Nordatlas ønsker å gi en felles tilgang til kartdata for hele det samiske bosettingsområde i Norge (grå farge på kartet i logoen).

I samarbeid med Finnmarksløpet har Nordatlas lagt ut Finnmarksløpets trase, både 500 km og 1000 km. For å se et eksempel på hvordan det fungerer, klikk her

Ellers kan man følge denne oppskriften:
Gå til www.nordatlas.no
Velg grunnkart: Grunnkart Kartdata (WMS) eller Raster/skygge (WMS)
Velg kategori: Finnmarksløpet - det kommer opp tilleggsinformasjon i tekstboksen til høyre
Kryss av for aktuell løype (en eller flere) - det kommer opp tilleggsinformasjon i tekstboksen til høyre
Zoom inn - ut - flytt rundt etc

RETTIGHETER OG BRUK
All ikke-kommersiell bruk av tjenestene i denne portalen er gratis under forutsetning av at det henvises til NordAtlas og Norge Digitalt som kilde.

Partnere