Finnmarksløpet

Webshop

Treningslogg for hundekjøring

Skrevet av: Hans Petter Dalby- Roger Persson
Foto: Roger Persson
Dato: 20.02.2009 17:25

I tett samarbeid og etter ønskemål fra tre aktive kenneler i Øst-Finnmark har Johan Kjellqvist utviklet et lett-håndterligt dataprogram. På mindre enn et minutt etter trening legger en inn data om tid, distanse, posisjon i spannet, kjører etc. Når en så ønsker å analysere treninga får en ved noen enkle tasterykk opp ønsket statistikk.

Krister Høøk, Masjok i Tana sier ” -Et kjempeflott hjelpemiddel til å holde orden på treningsloggen. Ut fra de små noteringer vi gjør, og alltid har gjort, får vi nå ut en masse opplysninger. All ønskelig statistikk, øyeblikkelig, når vi trenger den. Uten en masse arbeid med penn og kalkulator. Noe vi ikke bestandig tok oss nok tid til.”
Lansering og demonstrasjon av programmet TrailTab vil skje i forbindelse med Finnmarksløpets start og målgang i Alta.

TrailTab blir å finne på premiebordet i både 50- og 100-mila i årets Finnmarksløp.

Johan Kjellqvist har under mange år besøkt og periodevis arbeidet i Tana og Nesseby, med sledehunder og melkekyr. Han fullførte Bergebyløpet 2008. Under årets Bergebyløp var Johan engasjert som resultat- og rapportfunksjonær på web-siden til Bergebyløpets Venner.

Partnere