Finnmarksløpet

Webshop

Betalt startkontingent?

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 16.02.2009 08:44

Fristen for å betale startkontingenten var 15. februar. Ved innbetaling etter fristen påløper et gebyr på Kr.1000.- Finnmarksløpet ønsker derimot å gi deltagerne frist ut denne uka for å betale kontingenten. Er du påmeldt og ikke skal starte, må vi få beskjed om dette også.

Finnmarksløpet ønsker å gi deltagerne frist ut denne uka til å betale startkontingenten. Ved innbetaling etter dette, påløper det ett tillegsgebyr på Kr.1000.- Grunnen til dette er blant annet at vi nå må vite hvor mye halm som skal ut på sjekkpunktene samt administrasjon og klargjøring av sjekkpunkt.

Er du påmeldt og ikke kan starte, er det viktig at vi også får beskjed om dette. Vær vennlig og send en mail til Arne Oddvar Nilsen arneon@online.no 

Partnere