Finnmarksløpet

Webshop

The European Center of Sled Dog Racing

Skrevet av: Hans Petter Dalby - Dag Urdal
Dato: 10.02.2009 11:56

Alta har et unikt hundekjørermiljø som ligger i forkant i verdens sammenheng med tanke på utvikling av langdistansekonkurranse.  Finnmarksløpet er det mest prestisjetunge sledehundløpet i Europa. På denne bakgrunn har vi utviklet følgende visjon: Alta tar posisjonen - og skal utvikles til å bli ”The European Center of Sled Dog Racing”.

Da Finnmarksløpet så dagens lys i 1981 mente mange at dette var galskap og ikke liv laga. Miljøet i Alta har imidlertid hatt urokkelig tro på egne ideer hele tiden og har i løpet av 28 år avviklet Finnmarksløpet hvert år uten opphold. I løpet av årene har konkurransen blitt utviklet og utvidet. I dag framstår Finnmarksløpet som Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp. Det konkurreres i to klasser; hhv. 1000 km og 500 km.

Finnmarksløpet er det mest prestisjetunge sledehundløpet i Europa.

Samarbeid
Tidligere i høst vedtok Alta Kommune en egen "nordområdestrategi" for kommunen. Her tas det til orde for at det skal etableres et eget ”Europeisk senter for hundekjøring” i Alta. Derfor har Finnmarksløpet i samarbeid med Alta kommune utarbeidet en visjon om at Alta tar posisjonen og skal utvikles til å bli ”The European Center of Sled Dog Racing”.

- Alta kommune er en veldig viktig samarbeidspartner for Finnmarksløpet. Dette vil være med på å styrke Alta Kommune som en reiselivsdestinasjon. Denne tanken ønsker vi å videreføre i Finnmark ellers slik at vårt arrangement kan skape synergieffekter i de lokalsamfunnene som Finnmarksløpet går igjennom, sier daglig leder i Finnmarksløpet AS, Gro Anette Olaussen.

Kompetanse
- Hundekjører miljøet i Alta har bred kompetanse på hund, hundehold og hundekjøring. Denne kompetansen bør benyttes for å sikre rekrutteringen til hundekjørermiljøet, sier Olaussen. – som en del av dette vil vi at Alta Trekkhund Klubb holder faste årlige seminarer med ulike tema knyttet til sledehundsporten, slik hundekjørermiljøet i Nord-Sverige har gjort i mange år. Vi satser på dialog og samarbeid om dette fremover, fortsetter Olaussen.

VM 2011
- Finnmarksløpet 2009 har fått NM-status i åpen klasse langdistanse. Dette hever statusen for deltakelse i løpet. Vi har også dialog med Norges Hundekjørerforbund for å få VM i hundekjøring langdistanse 2011 - hit til Alta. Dersom vi klarer det, håper vi å se en enda større deltakelse.

Finnmarksløpet har lagt stein på stein i snart 30 år, så vi har en solid plattform å stå på. Organisasjonen består av nærmere 400 frivillige som jobber natt og dag under arrangementet, så Finnmarksløpet er sånn sett et velorganisert og profesjonelt arrangement. Dette burde styrke våre muligheter til å arrangere VM i 2011, sier Olaussen.
 
Hall of fame
Finnmarksløpet ønsker en dialog med Alta museum mht. muligheten for en fast etablering av en ”Hall of Fame” for hundkjørerne. Denne vil bli supplert med utstillinger med fokus på utviklingen av utstyret som har blitt brukt mht. hundekjøring. - Tanken er å fremheve vinnere av Finnmarksløpet opp igjennom tidene og samtidig få fram hundekjøring og Finnmarksløpets utvikling, historie og forankring, sier Olausen.
 
Forskning
Forskere har allerede har vist stor interesse for Finnmarksløpet, bl.a. mht. utprøving av utstyr som registrerer den fysiske aktiviteten hos kjørerne. En bedrift fra New York fikk f. eks testet en del av produktene sine i 2006 under de ekstreme værforholdene som kan oppstå under Finnmarksløpet. Her fikk de oppleve sterk kulde over lang tid, og med stor variasjon i bevegelse.

Dette første prosjektet med hundekjørerne over Finnmarksvidda, var starten på flere forskningsprosjekter ledet av Andi Weydahl ved Høgskolen i Finnmark. Fokus fram til nå har vært å se på fysisk form og arbeidsbelastning for hundekjørerne. Under Finnmarksløpet 2007 og 2008 ble det registrert hjertefrekvens og samlet urinprøver. Dette vil bli fulgt opp under løpet nå i 2009. vi erfarer i det hele tatt at hundekjøring og Finnmarksløpet er en spennende arena for forskning. Vi mener selv at vi kan være forskningsobjekt på flere områder, enten det handler om reiselivsforskning eller miljørelatert forskning, sier Finnmarksløpets daglige leder.
 
Finnmarksløpets kulturprogram
I 2008 gjennomførte Finnmarksløpet et eget skoleprogram knyttet til FNs Tusenårsmål, sammen med Alta kommune, Fredskorpset, FN-sambandet, Norad, Sametinget, Tana kommune og Nesseby. Ellers var det en rekke kulturarrangementer langs løypa. Alle kjørerne hadde med seg Tusenårsmålene i sledene sine.

- For Finnmarksløpet var dette et viktig steg å ta. Det å være goodwillambassadør for FN ser vi på som en ære som sier mye om statusen for løpet. Samtidig er dette med på å spre budskapet om disse universelle målene og med på å heve blikket vårt fra sledesporet. Nå vil vi videreføre prosjektet. I 2009 heter Finnmarksløpets kulturprogram ”Se verden i Øynene”. Hensikten er både å skape en kulturell ramme rundt løpet, samtidig som vi setter fokus på viktige samfunnstemaer. Både FN-sambandet, Folkeakademiet Hålogaland og Fredskorpset er engasjert i programmet. Fortsatt er FNs Tusenårsmål og Menneskerettigheter er i fokus, fortsetter Olaussen.

Ambisjon
- Grunnlaget for konseptet for ”The European Center of Sled Dog Racing” ble lagt i 2007 og 2008. Nå er det bare å videreføre arbeidet. Det er mange spennende muligheter ved en slik posisjon. Vi skal stå på for å fylle det med spennende innhold. Vi håper å klippe snora under åpningen av årets Finnmarksløp, avslutter en stolt og offensiv Gro Anette Olaussen.

Partnere