Finnmarksløpet

Webshop

Sigrid Ekran i føringen

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Foto: www.lillealaska.com
Dato: 06.02.2009 14:13

Ekran har raskeste etappetid så langt inn til sjekkpunkt Søvollen. Hun følges av Ralph Johannessen og Mona Kolstad. Ulik taktikk i forhold til hvile preger tider og plassering så langt, og det blir spennende å se hvem som kjører først ut fra Søvollen.

Jentene har tatt føringen så langt i Femund600. Sigrid Ekran og Mona Kolstad er helt i toppen inn til sjekkpunkt Søvollen. Ekran var først inn til sjekkpunktet med også raskest etappetid av de som er kommet inn til nå. Kolstad kom inn som nr. 3 og har ca. samme etappetid som Ralph Johannesen som var inne som nr. 2. Kolstad har fått feil tid registrert ut fra sjekkpunkt Femundsvika hvor hun hvilte 1 time og ikke 3 min. som resultatservice sier.

Løpet er foreløpig preget av ulik taktikk i forhold kjøre og hviletid. Blant annet hvilte forhåndsfavoritt Robert Sørlie 3 timer på Femundsvika i motsetning til andre kanoner som valgte hvile kortere. Det er fortsatt tidlig å si hvordan dette vil slå ut.

Sterke spann som Andersen, Frantzen, Fjestad, Baker, Reitan, Monsen, Jahnsen, Næss Werner er i rute og vil være med å kjempe i toppen framover.

Se resultatservice, klikk her

I skrivende stund har Robert Sørlie kjørt rett gjennom sjekkpunkt Søvollen og er i øyeblikket først i sporet.

Partnere