Finnmarksløpet

Webshop

Ny daglig leder i Finnmarksløpet AS

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Foto: Heidi Nilima Monsen
Dato: 18.06.2008 10:03

Gro Anette Olaussen t.h (34), Alta, vil tiltre stillingen rundt 1.september
 
- Jeg ser virkelig frem til å få jobbe sammen med den unike gruppen mennesker dere har klart å skape i teamet rundt Finnmarksløpet, og håper at mine erfaringer og kunnskaper vil være med på å styrke Finnmarkløpet ytterligere, sier den nytilsatte daglige leder i Finnmarksløpet.

Gro Anette Olaussen har reiselivsutdanning fra Høgskolen i Finnmark, samt utdanning innen pedagogikk og statsvitenskap. Hun har diverse erfaring fra hotell- og reiselivsbransjen, telebransjen, og 10 års bakgrunn fra forsikring. Hun har arbeidet med salg, markedsføring og oppfølging av kunder.


- Vi har store forventninger til vår nye daglige leder. Ikke minst i det arbeidet som nå ligger i å utvikle nye forretningsområder, samt følge opp våre samarbeidspartnere, sier styreleder i Finnmarksløpet Nina Prebensen. Finnmarksløpet er en stor organisasjon, med til sammen rundt 400 frivillige og to faste ansatte. - Dette tilsier at Finnmarksløpet må fokusere struktur og organisering, samt samarbeid og relasjonsbygging, i tillegg til salg og lønnsomhet, avslutter Prebensen.

Avtroppende daglig leder Hanne Rosenberg sier at i tillegg til samarbeidspartnerne vil ligger det en stor og viktig oppgave i å ivareta alle deltagerne. Alle kjørerne og deres spann danner jo grunnlaget for dette arrangementet. - Økt premiering og en god trase bør være noen av satsningsområdene i spann med økt lønnsomhet, sier Hanne. - En annen viktig oppgave for administrasjonen vil være jobben og ivaretakelsen av alle de fantastiske frivillige som jobber natt og dag for Finnmarksløpet i dagene før, under og etter løpet. Uten dem kunne vi heller ikke avviklet løpet, fortsetter Hanne Rosenberg.

På spørsmål om Hanne har noen råd til den nye daglige lederen svarer hun at Gro Anette bør bruke den store kompetansen som ligger i miljøet rundt løpet. - Ydmykhet og respekt for den kunnskapen som er opparbeidet gjennom 29 år, er viktige stikkord, sier Rosenberg.

Gro Anette Olaussen vil også kunne finne mye kunnskap og støtte i Hans Petter Dalby, Finnmarksløpets andre ansatte (red.adm.). Dalby har kjørt løpet selv 5 ganger og har nå jobbet i Finnmarksløpets administrasjon i to år. - Han vil være limet i den jobben som fortsetter nå. Jeg er sikker på Olaussen og Dalby vil være et godt team som sammen vil kunne løfte Finnmarksløpet ytterligere, avslutter Hanne Rosenberg.

 

Partnere