Finnmarksløpet

Webshop

Holder koken

Skrevet av: Mina Sveen
Dato: 14.03.2008 07:31

Trond Ørslien, som har tapt terreng i begynnelsen av etappen, holder nå omtrent samme fart som konkurrentene foran,  og holder fortsatt koken i tet-trioen. Ørslien kjører som oftest godt på slutten av et løp, og kan ha reserver å dra veksler på nå.
Partnere