Finnmarksløpet

Webshop

Samarbeid med Norad

Skrevet av: Kai Erik Bull
Dato: 13.03.2008 18:00

Finnmarksløpets kulturprogram har inngått samarbeid med Norad. - Vi er svært glad for at Norad nå sammen med sametinget, Fredskorpset og FN-sambandet er med som samarbedispart, sier John-Tore Martinsen, koordinator for Finnmarksløpets kulturprogram. 

Bilde: Fra samisk uke ved Alta bibliotek.

Partnere