Finnmarksløpet

Webshop

Samisk overraskelse til Fjestad

Skrevet av: Kari Bjørkli Thomassen
Foto: Mathias Skaar
Dato: 13.03.2008 22:33

Etter mange års fravær har Karasjok kommune gjeninnført tradisjonen med premie til første spann til Karasjok. Stein Håvard Fjestad ble den velfortjente vinneren i år. - Den blir nyttig, sa en sliten tetholder før han ble ledet til teltet for en hvil av handler Jo Svenstad.

Etter at hundene var vel tatt hånd om og lagt til en obligatorisk åtte timers hvile på sjekkpunktet i Karasjok, ble Fjestad møtt av kultur- og næringsleder i Karasjok kommune, Nils Aslak Boine som hadde en liten gave på lur.

- Her har du plass til kaffe og salt til grøten, sa Boine og gav førstemann en kaffepose i skinn. Fjestad takket pent for gaven, men var nok litt for trett for å utdype sin begeistring.

Finnmarksløpet her for å bli

Nils Aslak Boine har klare visjoner om å fortsette med denne tradisjonen, samt å øke aktiviteten i Karasjok rundt Finnmarksløpet.

- Finnmarksløpet har kommet for å bli og vi må bare se på hva mer vi kan gjøre og hive oss på bølgen, sier han.

Det er klart at det eksisterer mange aktiviteter i Karasjok i løpet av vinteren, og målet er å samle disse og legge de innen Finnmarksløpets rammer. I november hvert år arrangeres kulturuka som markerer overgangen til mørketida, og arrangementet rundt Finnmarksløpet skal i framtiden bli dens motpol - en "mot-lysere-tider-festival".

Hund og samisk kultur

- I den samiske kulturen har bruk av hund lange tradisjoner, og dette kan brukes for å knytte begivenhetene sammen med Finnmarksløpet. Denne uka kan bli et fint vorspiel til påska der vi kan sette fokus på samisk husflid og kultur.

Boine mener at det finnes store muligheter for å skape aktivitet i bygda. Blant annet nevner han at Karasjok er delt i to av elva og at det kan være en idé å bruke nettopp elveisen som samlingspunkt for arrangementene.

Sjekkpunktet blir der det er

- Men vi ønsker absolutt ikke å rokke på sjekkpunktet. Det har kommet for å bli her hvor det ligger nå, påpeker Boine.

Idealet er å engasjere folk og lage estetiske rammer i form av for eksempel lyssetting som lyser opp og fanger blikket når man ankommer bygda.

- Min filosofi er at vi må gjøre det hyggelig og skape trivsel for oss selv før folk tiltrekkes Karasjok. Når vi har det godt, da vil folk komme hit, avslutter han.

Partnere