Finnmarksløpet

Webshop

Vokter hundehelsen

Skrevet av: Mina Sveen
Foto: Mina Sveen
Dato: 14.03.2008 06:01

Hundene blir nøye sjekket og får godt stell, lover sjefveterinær Charlotte Lechbrandt. Sammen med Kine Jøraholmen (bildet) og åtte andre veterinærer ser hun til at  dyrehelsen blir topprioritert.

- Det er kjørerne som bestemmer over hundene sine, men vi kan gi anbefalinger om hva de bør gjøre, sier Charlotte Lechbrandt, sjefveterinær i Finnmarksløpet. I årets løpe har hun vært nødt til å anbefale at flere hunder skal bli tatt ut av løpet på grunn av diaré, og anbefalingene er blitt fulgt.

Gir alt
- Ellers har vi sett en del ømme muskler og sener i år, og vi har sett at det ofte er senen på baksiden av beinet som får stor belastning. Veterinæren mener det er tungt føre som har skyld i dette. I gullstriden vil både hunder og kjørere ta ut sine siste krefter, og selv om hundene får mer hvile enn kjøreren, er det tross alt de firbeinte som drar lasset.

- Det er klart hundene blir veldig slitne, men det er ikke skadelig å være sliten. Finnmarksløpet ligger godt innenfor grensen for hva som er forsvarlig dyrehold, sier  Lechbrandt. Hun mener hundene vil være restituert etter strabasene etter godt og vel 24 timer dersom de ikke har skader som må leges.

Løpende vurdering
Underveis i løpet blir spannene undersøkt på hvert sjekkpunkt, og veterinærene blir flittig rådspurt av kjørere som ønsker tilstandsvurdering på en hund. Den røde jakka til veterinærene er lett å kjenne igjen og godt synlig blant gule vester og hundekjørerpåkledning, og det ser ut til å være en slik jakke i nærheten det meste av tiden.

Partnere