Finnmarksløpet

Webshop

Fjestad sørger for thriller fram mot mål

Skrevet av: Dag B. Urdal
Foto: Mathias Skaar
Dato: 13.03.2008 11:46

Stein Håvard Fjestad bidrar nå til en thriller av de helt store fram mot mål. Han kjørte nemlig rett gjennom Levajok. Spørsmålet nå er hvordan Tunheim, Ørslien og de andre i det stadig tettere tetsjiktet vil reagere på Fjestads stunt?

Fjestad suser rett gjennom sjekkpunktet i Levajok.

Alle som følger med, husker Tunheims fortvilte parkering i fjor bare 50 meter fra Levajok da han uventet forsøkte å rykke fra de stadig mer plagsomme konkurrentene. Sannsynligvis tapte han det overskuddet han trengte for å holde koken helt fram til mål, der og da. Men hva gjør Tunheim nå etter at Fjestad ”frekt og freidig” kjørte rett gjennom sjekkpunktet?

Før dette, har Tunheim tilsynelatende hatt god kontroll. Men dramaet på Levajok i dette øyeblikk bare beviser at alle kjører taktisk nå – og at konkurrentene kommer fort bakfra.

Flere av de som ligger bak, har større fart enn Tunheim og har åpenbart lagt andre hvilevurderinger til grunn enn ham. Fjestad fikk seg jo 8 timers hvile i Varangerbotn noe han fortsatt flyter på. Men han må vokte seg for å brenne ut det lille han har å gå på. Det kan fort straffe seg, for det er et drøyt stykke igjen til mål.

Trond Ørslien har 3-timers hvile å gå på fra Sirma. Han vil nok ikke å slippe Fjestad for langt foran seg i sporet. Det gjør definitivt heller ikke Harald Tunheim. Begge har nå sjekket ut fra sjekkpunktet med noen få minutters mellomrom. Det ligger med andre ord, an til en thriller fram mot Karasjok i første omgang, som sikkert ikke blir mindre videre over mot Alta og målgang i morgen en gang.

Partnere