Finnmarksløpet

Webshop

Tusenårsmål nr. 4

Skrevet av: Kari Solholm Generalsekretær i FN-sambandet
Dato: 11.03.2008 17:19

4. Redusere barnedødelighet

FNs fjerde tusenårsmål er å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler fra 1990 til 2015.
Barnedødeligheten for barn under fem år er fremdeles høy i Afrika sør for Sahara, og her har bedringen vært liten siden forrige måling. Til tross for at bare 20 prosent av verdens yngste barn bor sør for Sahara, har landene halvparten av dødsfallene for denne aldersgruppen.

I Latin-Amerika og Karibia, Sørøst- og Øst-Asia og Nord-Afrika har imidlertid barnedødeligheten blitt redusert med tre prosent årlig.
- Det er Afrika sør for Sahara som er den største utfordringen til og kunne nå det fjerde tusenårsmålet, i resten av utviklingslandene ser vi en gledelig nedgang i barnedødsfall.

Partnere