Finnmarksløpet

Webshop

- Gode holdninger på 50-mila

Skrevet av: Mina Sveen
Dato: 11.03.2008 09:55

- Det er nok de tunge sporene som gjør at det er så mange som har brutt i år, mener veterinæren. Hun har sett mange hunder som har haltet på grunn av muskelsmerter, og mener det fra et veterinærfaglig synspunkt er bra at hunder som halter blir tatt ut, og at kjørere med svært slitne hunder bryter. - Vi er glad for det, sier hun, og legger til at hun er svært fornøyd med holdningene til kjørerne i Finnmarksløpet. - Det har ikke gått fort i år, fordi det har vært så tungt spor, og da sliter hundene mye mer. Det er flott at kjørerne klarer å justere ambisjonsnivået etter hundenes helse, sier hun.

Partnere