Finnmarksløpet

Webshop

Brennodden inn i Neiden

Skrevet av: Marianne H. Erlandsen
Foto: Mathias Skaar
Dato: 10.03.2008 22:45

Kjell Brennodden kom inn til Neiden med en hund i sleden. Kun 2 km. etter Skippagurra kollapset en av hundene til Brennodden. Han valgte å ha hunden i sleden hele turen til Neiden, noe veterinærene mente var en klok avgjørelse. Hunden, som hadde muskelproblemer, blir nå satt igjen. Det betyr at Brennodden fortsetter ut med 12 hunder i spannet. Hvor lenge han blir i Neiden er ukjent, men han har hatt en hard etappe på grunn av snøen som har dekt over sporene.
Partnere