Finnmarksløpet

Webshop

Dahle i tet på 500km

Skrevet av: Dag B. Urdal
Foto: Mina Sveen
Dato: 10.03.2008 19:35

Etter at Katy Meier og Jan Vidar Dahle passerte ut fra Jotka hhv.18:42 og 18:43, kan det bli målgang fra 22:30 og utover. Spenningen i 8-spannsklassen øker fra time til time nå. Spørsmålet er hvem som har best psyke og mest å gå på i spannet på vei nedover mot Alta.

Det er ikke usannsynlig at Meier velger å legge seg bak Dahle de første milene for heller å ta et spurtoppgjør på elva når de nærmere seg Alta. I følge mannen og handleren hennes, er de hundene hun har igjen i spannet svært robuste, så de klarer et spurtoppgjør hvis det må til. Han medgir likevel at det står om små marginer på de fem resterende milene i årets 500km-løp.

Siste: I skrivende stund bekreftes det at Dahle (bildet) har rykket fra Meier! Dahle passerte Jotkaveien ca en mil etter Jotka, fem minutter og femten sekunder før Meier. For øvrig passerte Wingren Jotka kl 19:30.

Partnere