Finnmarksløpet

Webshop

Tusenårsmål nr. 3

Skrevet av: Kari Solholm Generalsekretær i FN-sambandet
Dato: 10.03.2008 16:40

Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon

FNs tredje tusenårsmål er å sikre likestilling, sørge for økte muligheter for kvinner og eliminere kjønnsforskjeller i grunn- og videregående utdanning, helst innen 2005 og ikke senere enn i 2015.

Kvinner kommer stadig lettere til på arbeidsmarkedet, og utgjør nå en tredjedel av arbeidsstyrken i de fleste regioner. Likevel har kvinner har dårligere rettigheter og er mer utsatt i arbeidslivet enn menn. Kvinner får dårligere betalt, og er de første som mister jobben ved nedskjæringer.

Når det gjelder andelen av kvinner i nasjonalforsamlinger, har den økt kraftig siden 1990. Kvinner har nå 17 prosent av setene i verdens parlamenter, noe som er en økning på fem prosent siden 1990. I 20 land har kvinner over 30 prosent av plassene. Denne positive utviklingen har særlig vært tydelig i Afrika sør for Sahara og i Latin-Amerika.

- Likestilingen går fremmover, men det er fortsatt langt igjen for og sikre kvinner lik lønn og like rettigheter i arbeidslivet som menn.

Partnere