Finnmarksløpet

Webshop

Flere kjørere har brutt 500 km

Skrevet av: Heidi Myrli
Dato: 10.03.2008 10:52

Det er etter hvert flere kjørere som har brutt 500 km løpet. Det er flere forskjellige årsaker til dette. Noen av kjørerne får problemer med skader på hundene, andre får sykdom i spannet, mens andre igjen har for uerfarne hunder.

Dette viser hvor tøffe utfordringer både hunder og kjørere står overfor i sporet. Men det er viktig å presisere at kjørerne har hundene sine i fokus, og det er av hensyn til dem at de avgjør å bryte løpet. Av de 17 som har brutt så langt, er hele åtte førstegangskjørere.

Siste: Barbara Inauen har valgt å bryte i Karasjok.

Partnere