Finnmarksløpet

Webshop

Hviler i Skiippagurra

Skrevet av: Mathias Skaar
Dato: 10.03.2008 01:09

Mens de fleste kjørerne holder kortene tett til brystet, ettersom taktikkeriet virkelig begynner å vise seg, Har Tore Bergby og Roger Dahl, hhv nr. fem og åtte inn, røpet at de velger å ta 16-timers hvilen sin her i Skiippagurra. 
Partnere