Finnmarksløpet

Webshop

Racet til Jergul

Skrevet av: Markus Leistad
Foto: Robin Opgård
Dato: 10.03.2008 00:10

Katy Meier startet ut presis kl. 23:16. Om taktikken over til Jergul er hun ordknapp. Men hun sier at hun er -overasket over at Wingren kun er 11 minutter bak. Ut fra sjekkpunktet er hundene til Meier veldig tent. Spannet har bra trøkk ut fra stasjonen.

Wingren vil heller ikke si for mye om taktikken. Han begrenser seg til å si at -det gjelder å få hundene i gang og se hvordan det går. Ut fra sjekkpunktet har han litt problemer, men kommer seg etter hvert av sted. Også Wingrens hunder virker å ha bra trøkk.

Wingren kan ha en fordel med å starte bak. Dersom han også på denne etappen holder høyere tempo enn Meier, så vil han tidlig få øyekontakt med henne. Dette vil ofte være en fordel.

Sporet over til Jergul går stort sett i godt brukte skutertraseer. Det medfører at man kan forvente høyt tempo på denne etappen. Imidlertid er området ofte utsatt for mye vind, dette kan igjen føre til dårligere spor. I fjor brukte Edland 4t og 28min mellom Karasjok og Jergul. Meier brukte 5t og 10min. Man kan derfor forvente første spann inn til Jergul fra kl. 03:45, hvor alle kjørerne må ta en obligatorisk 6-timers hvil.

Partnere