Finnmarksløpet

Webshop

Wingren på offensiven

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 09.03.2008 21:16

Wingren har kjørt raskest opp Tanaelva og inn til Karasjok. Han har kjørt 7 minutter raskere enn Maier. Forspranget til Maier er dermed ikke mer enn 11 minutter til Wingren når spannene skal ut fra Karasjok.

Når kjørerne har hvilt sine 14 obligatoriske timer + utgjevningstid, er stillingen og startidene ut fra Karasjok som følger:

1. Kati Maier ut Karasjok klokken 23:16

2. Ole Wingren                            23:27

3. Jan Vidar Dahle                       01:02

4. May-Connie Johansen             01:03

5. Arnt Ola Skjerve                      01:18

6. Svein Sødahl Kvam                  01:26

7. Øystein Megård                       01:28

8. Berit B. Megård                        01:35

8. Marianne Dahlen                     01:35

10. Geir Wiik                                  01:42

11. Kristin Thorsen                      01:49

12. Terje Hilmarsen                     01:51

13. Bjørn Hugo Kristoffersen       02:06

Vi gjør oppmerksom på at rekkefølgen er foreløpig, men at tidene disse kjørerne skal ut, er bekreftet.

Partnere