Finnmarksløpet

Webshop

Hvile i Karasjok

Skrevet av: Gunnar Thomassen
Foto: Mathias Skaar
Dato: 09.03.2008 17:26

Mange i 8-spannsklassen ser nok fram til å hvile godt og lenge i Karasjok.

Alle spannene i 500 km klassen må ta ut 20 timer hvile gjennom løpet, 6 av disse skal tas ut på Jergul. Hvor kjørerne skal ta ut de resterende timene kan de selv bestemme. Det er mye fokksnø på Tanaelva. Det tærer på kreftene til både hunder og kjørere. Derfor er det veldig sannsynlig at mange av dem kommer til å ta ut en lengre hvile i Karasjok.

Når de kommer fram til sjekkpunktet må kjørerne først konsentrere seg om å gi hundene mat og stell før de selv kan ta seg en etterlengtet hvil. Her blir for øvrig alle hundene også undersøkt av veterinærer.

Partnere