Finnmarksløpet

Webshop

Forsinkelse på resultater

Skrevet av: Thomas Wahlgren
Dato: 09.03.2008 14:46

Vi har fått noen reaksjoner på sen oppdatering av resultatservice. Hovedårsaken til dette er at både kjørerne og sambandet akkurat nå befinner seg i et område med dårlig dekning. Finnmarksvidda er nådeløs på dette punktet.

Dessuten kommer kjørerne tett opp mot hverandre inn til sjekkpunktene såpass tidlig i løpet, noe som fører til at registreringen av alle kjørerne beklageligvis tar noe ekstra tid.

Utover i løpet vil dette forbedre seg. Da vil det bli større spredning mellom deltakerne. Det jobbes likevel med å forbedre situasjonen og det er absolutt et mål å få en jevnere oppdatering.

Partnere