Finnmarksløpet

Webshop

Skjerve og Thoresen med GPS

Skrevet av: John Egil Utsi
Dato: 09.03.2008 12:52

Nå kan folk følge med Kristin Thoresen og Arnt Ola Skjerve på GPS.

Se GPS Tracking for oversikt!

Partnere