Finnmarksløpet

Webshop

- Lykke til med årets Finnmarksløp!

Skrevet av:
Dato: 09.03.2008 11:20

Fylkesordfører Runar Sjåstad ønsker lykke til med årets Finnmarksløp til både arrangører og deltakere. – Finnmarksløpet er god markedsføring av fylket vårt både nasjonalt og internasjonalt, og gir gode ringvirkninger i hele fylket, sier han.

Fylkesordføreren er opptatt av at den oppmerksomheten Finnmarksløpet får både nasjonalt og internasjonalt. – Europas lengste hundeløp tiltrekker seg mye oppmerksomhet i hele verden, og gir svært god markedsføring av Finnmark, sier han.

Han er også opptatt av de ringvirkningene som løpet gir innad i fylket. – Finnmarksløpet mobiliserer mye frivillig innsats langs løyetraseen, men også næringslivet får ringvirkninger på sjekkpunktene langs løypa, sier Sjåstad.

Finnmark fylkeskommune støtter Finnmarksløpet økonomisk, og fylkesordføreren ønsker arrangørene og deltakerne lykke til med årets happening.

Partnere