Finnmarksløpet

Webshop

Tusenårsmål 2

Skrevet av:
Dato: 09.03.2008 10:27

2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning

FNs andre tusenårsmål er å sikre at alle barn skal være i stand til å gjennomføre grunnskolen. Målet skal nås innen 2015.

Generelt er det en økning i antall barn som nå fullfører grunnutdanningen. Dette skyldes at det har vert en særlig stor fremgang i India. I perioden fra 1999 til 2004 har andelen barn som går på skole økt fra 72 til 89 prosent.

Det er imidlertid fremdeles slik at flere gutter enn jenter fullfører skolegangen. På verdensbasis er det en av fem jenter som ikke fullfører, mens det samme hos guttene er en av seks. Oseania, Vest-Asia og Sør-Asia er de regionene der det er størst forskjell mellom kjønnene når det kommer til å fullføre grunnskolen. Mer om dette i tusenårsmål tre.

- Det er svært gledelig at en stadig større del av verdens barn får gå på skole, likevel er det alvorlig at det er så stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder skolegang.

Kari Solholm Generalsekretær i FN-sambandet

Partnere