Finnmarksløpet

Webshop

Brutt før Jotka

Skrevet av: Ann Helen Paulsen
Dato: 08.03.2008 19:32

Allerede etter 5 mil, måtte Wolfgang Simon-Nilsen bryte, 3 km før første sjekkpunkt, Jotka. Grunnen til at han måtte bryte, er at lederhunden hans stanset når spannet kom til første-vannet rett før Jotka. Simon-Nilsen forsøkte å omplassere lederhunden, men lyktes alikevel ikke med å få spannet til å gå videre.

Vi har ikke lykkes med å få kontakt med Wolfgang Simon-Nilsen på telefon.

Partnere