Finnmarksløpet

Webshop

Tusenårsmålene

Skrevet av:
Dato: 08.03.2008 19:30

Hver dag under Finmarksløpet, vil FN-sambandet presentere ett av FNs åtte tusenårsmål Norge har sammen med de andre FN-landene forpliktet seg til å arbeide for å oppnå FNs Tusenårsmål. Hvordan ligger FN an til å nå disse målene litt over seks år før fristen? Hvordan ser generalsekretær i FN-Sambandet Kari Solholm på saken?

1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult

FNs første tusenårsmål er at andelen av befolkningen som tjener mindre enn en amerikansk dollar om dagen, skal halveres innen 2015. Innen denne fristen skal også den andelen av befolkningen som lider av sult halveres.

Den ekstreme fattigdommen har blitt redusert kraftig. Dette skyldes i stor grad økonomisk vekst i flere asiatiske land. Samtidig har fattigdommen vært økende i sørøst-Europa, de tidligere Østblokk-landene og Afrika sør for Sahara. Her har endringen i levekår vært minimal siden man startet målingene i 1990. Fremdeles lever 140 millioner mennesker i ekstrem fattigdom.

Målet om å halvere andelen mennesker som sulter innen 2015, ser man ikke ut til nå.

Antallet mennesker som rammes av sult er økende. Dette skyldes den generelle befolkningsveksten. På den positive siden er det en viss framgang de siste årene i
Afrika sør for Sahara og det sørlige Asia. Dette er disse regionene som er hardest rammet av sult.

- FNs mål om å halvere ekstrem fattigdom og andelen mennesker som sulter inne 2015, viser seg og være et vanskelig mål og nå. Det mest nedslående er og se at antallet som lider av sult faktisk har gått opp.

Kari Solholm Generalsekretær i FN-sambandet

Partnere