Finnmarksløpet

Webshop

NB! Ufullstendig GPS kart

Skrevet av: Ann Helen Paulsen
Dato: 08.03.2008 17:21

Når løperne kommer til Lævnasjav’ri, ca 35 km fra sjekkpunktet i Jotka, går løypen sørover. Den følger ikke den trasseen som er tegnet inn på kartet. Dette vil føre til at det på et tidspunkt kan se ut som at løperne kjører på ”ville veier”. Kjørerne kommer inn på tegnet trasse ca fem kilometer fra sjekkpunkt Skoganvarre. Etter dette er det ingen endringer i trasseen.

Partnere