Finnmarksløpet

Webshop

Forsvaret informerer

Skrevet av: Stig-Martin Arctander
Foto: Forsvaret
Dato: 06.03.2008 12:33

Garnisonen i Sør-Varanger har sendt oss en pressemelding om en øvelse som vil kunne komme til å berøre hundekjørerne. I tillegg kommer de med informasjon om hvordan man forholder seg langs riksgrensen mellom Russland og Norge.

Her følger pressemeldingen om øvelsen og regler for ferdsel langs riksgrensen.

Pressemelding  

ØVELSE VINTERDRILL 2008

Flere avdelinger fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) vil i tidsrommet 3-14. mars 2008 gjennomføre vinterøvelse i område Alleknjarg (Tana) til Neiden (Sør-Varanger). Avdelingene vil bevege seg over fjellet mot Neiden på ski og vil benytte seg av snøscooter og beltevogn til støtte i forbindelse med etterforsyning og transport av materiell og utstyr over fjellet.

Det har i tiden før øvelsen vært en god dialog med reinpolitiet og lokal reindriftsnæring for å forhindre at øvelsen forstyrrer beitende dyr i området. Løypetrasé som benyttes er Alleknjargaløypa nr. 14 - syd av Korgåsen via Bannajavri forbi Mohkkejavri, over Holmvatnet og store Gallok og inn på scooterløype nr. 3 - Bugøyfjord Neiden.

I tidsrommet 9 – 14. mars vil Forsvaret benytte samme trasé som Finnmarksløpet benytter mellom Store Gallok og Neiden. Det forventes at deltagende hundespann vil møte små avdelinger under forflyttning både på tur og retur i dette området i denne perioden. Forsvaret vil søke å vise størst mulig aktsomhet ovenfor hundespann og sivil ferdsel i området.

Scooterløype 14 i Tana og 3 i Sør- Varanger vil bli preparert under og etter bruk.

Kontakttelefon:
78 99 42 00
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

 

Framferd og ferdsel ved den norsk-russiske grense
Riksgrensen mellom Norge og Russland blir på begge sider overvåket av grenseavdelinger. Folk som ferdes i grenseområdet oppfordres til å følge reglene nøye, og opptre slik at grenseoverskridelser, konflikter og andre episoder ved grensen unngås. Den norsk-russiske grense kan kun krysses ved Storskog Grensepasseringssted

Merking av grenselinjen
Den norsk-russiske grenselinjen er markert med grensestolper som står parvis overfor hverandre. De norske stolpene er gule med svarte toppfelt, mens de russiske er røde og grønnstripete.
- På land står grensestolpene 4 meter fra hverandre
- Til vanns står stolpene på bredden av vassdragene og grenselinjene følger djupålen (der elven er dypest)
- Grenserøyser er plassert på selve grenselinjen, det er ikke tillatt å gå rundt disse grensemerkene

Vassdrag på vinterstid
Grenselinjen går langs djupålen (det dypeste punktet) i alle elver og vassdrag. Fra Nesheim gård på kjerringsneset og opp til Harefoss ved Svanvik er Scooterløype 12 merket.
Løypa er tett merket med 10 - 20 meters mellomrom i svingete og trange partier og mindre tett 40 - 60 meters mellomrom hvor det er oversiktlige rette strekker.
Grensen ligger mellom 2 til 800 meter i fra løypa når løypa går på elva, og derfor oppfordrer grensevakten alle som ferdes i område om å ikke kjøre øst for scooterløypa.

Det er åpne råk mellom grensemerke 125 og 123, og mellom grensemerke 84 og 81 og det oppfordres derfor til forsiktighet i området.

Bruk kart og kompass og kjør forsiktig.

Straffetiltak
I medhold av grenseloven kan politiet og grensemyndighetene på stedet foreta en ransaking av personer som mistenkes for brudd på reglene for framferd ved grensen. Forsettelig og uaktsomt brudd på reglene eller medvirkning til dette kan straffes med bøter/fengsel. Forsøk på brudd straffes som fullbyrdet gjerning.

Framferd ved Grensen
Det er ikke tillatt
- Å krysse grenselinjen til lands, til vanns eller i luften
- Å ha noe form for kontakt med, eller opptre fornærmelig overfor personer over grenselinjen
- Å kaste gjenstander over grenselinjen 

Partnere